CLINMEDIQ

POSJETITE WEB STRANICE NAŠIH PROIZVODA:

Asset 1@4x.png

U okviru Zagrebačkog inovacijskog centra korisnik potpore grada Zagreba

OPKK_boja_bez pozadine_manji.png
ESI logotip_boja_manji.png

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za

regionalni razvoj

2021. Sarmenta d.o.o.